Partnerství

ŽÁDOSTI:

Je-li partnerka i partner na postu vyšším jak občan(elita a výš), partner žádá rodiče partnerky o dovolení.

Je-li v tomto postu jen partnerka, žádá partner.

Je-li v tomto postu partner, nic se neděje.

DĚDĚNÍ:

Vlče dědí magii po matce, status po rodiči s nižším postavením. 

„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich