Staty

Alfa:
Popis: Alfa je vůdce smečky, popřípadě vůdkyně. Má hlavní právo na jídlo, pití, i všechno ostatní. Přijímá a vyhání vlky, je to nejváženější vlk.
Jak se jím stát: Je možné stát se partnerem/par­tnerkou alfy a budete alfa taky. Pak je možné status zdědit jakožto vlče alfy, nebo když alfa zemře, beta se stane alfou.


Beta:
Popis: Beta je sourozenec alfy, tedy vlk/vlče, které nezdědilo post alfy. Tito vlci mají právo skoro jako alfa, žerou druzí, přijímají vlky, hlásí alfě prohřešky a pomáhají alfám.
Jak se jím stát: Být sourozenec alfy, nebo se stát partnerem bety.


Gamma:
Popis: Gamma je kamarád alfy. Je to vlastně rádce, jeho nápomocný. Má vysoké pravomoci. Může na trůn, do doupěte alf, může zkoušet vlky, ale nesmí je přijmout, či vyhnat.
Jak se jí stát: Musíte si získat důvěru alfy a pak se jí zeptat, zda-li by vám nedala tento post, nebo vám to řekne alfa sama.


Delta:
Popis: Delta je strážce, který chodí různě po území a hlídá ho. Když najdou cizince, řeknou mu pozici alfy a doporučí mu co nejrychlejší navštívení. Sledují vlky po území a hlásí alfě přestupky, nároky na vyšší post a zrady.
Jak se jím stát: Stačí pozorovat okolí a hlásit alfě, ona vám poté dá příslušný post.


Epsilon:
Popis: Epsilon je bojovník smečky. Hlídkují okolo tábora a nehlásí vlka, ale nepřítele, kterého uvidí. Mají povolení zasáhnout do boje a zabít člena, který porušil velice vážné pravidlo.
Jak se jím stát: Nejlepší je pomáhat v bojích, diskutovat o obraně a mít dobrou kondičku.


Théta:
Popis: Théta je elitní vlk. Je to vlk, která je ve smečce dlouho a už si něco málo zažil. Elitní vlci jsou často zváni na mnoho porad a mají vysokou důvěru alfy. Théta se vyznačuje náhrdelníkem jakožto vyznačením řádu.
Jak se jím stát: Alfa vám musí důvěřovat a pro smečku něco musíte udělat.


Ióta:
Popis: Ióta je obecné označení pro vlče.
Jak se jím stát: Stačí se narodit.


Kappa:
Popis: Kappa je naprosto obyčejný vlk.
Jak se jím stát: Když přijdete do hry, najděte alfu(nebo deltu) a poproste o zkoušku.


Lambda:
Popis: Učí a pečuje o vlčata rodičů, přičemž nejvyšší postavení je Théta. Zbytek(Alfa, Beta…) se o vlčata starají sami.
Jak se jím stát: Musíte se ptát po možné práci u vlčat a učit je.


Omikron:
Popis: Starý. Omikron je vlk starší 12ti let.


Sigma:
Popis: Omega. Něco udělal proti smečce a nyní je obětním beránkem.
Jak se jím stát: Udělejte něco proti smečce. V nejhorším zaútočte na alfu.


Tulák:
Popis: Zaregistrovaný vlk, který ještě není ve smečce/Potulující se vlk, který čeká na smečku.
Jak se jím stát: Zaregistrovat se


Zéta:
Popis: Nenarozené vlče, jejich neaktivita do doby kopání se může omluvit.
Jak se jím stát: To je snad jednoduché, ne?


Cizinec:
Popis: Obyčejný hráč, ještě nemá registraci.

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde