Aeris

MAPA

Alfy
Alfa je vůdce smečky, popřípadě vůdkyně. Má hlavní právo na jídlo, pití, i všechno ostatní. Přijímá a vyhání vlky, je to nejváženější vlk.


Bety
Beta je sourozenec alfy, tedy vlk/vlče, které nezdědilo post alfy. Tito vlci mají právo skoro jako alfa, žerou druzí, přijímají vlky, hlásí alfě prohřešky a pomáhají alfám.


Gammy
Gamma je kamarád alfy. Je to vlastně rádce, jeho nápomocný. Má vysoké pravomoci. Může na trůn, do doupěte alf, může zkoušet vlky, ale nesmí je přijmout, či vyhnat.


Delty
Delta je strážce, který chodí různě po území a hlídá ho. Když najdou cizince, řeknou mu pozici alfy a doporučí mu co nejrychlejší navštívení. Sledují vlky po území a hlásí alfě přestupky, nároky na vyšší post a zrady.


Epsiloni
Epsilon je bojovník smečky. Hlídkují okolo tábora a nehlásí vlka, ale nepřítele, kterého uvidí. Mají povolení zasáhnout do boje a zabít člena, který porušil velice vážné pravidlo.


Théty
Théta je elitní vlk. Je to vlk, která je ve smečce dlouho a už si něco málo zažil. Elitní vlci jsou často zváni na mnoho porad a mají vysokou důvěru alfy. Théta se vyznačuje náhrdelníkem jakožto vyznačením řádu.


Ióty
Ióta je obecné označení pro vlče.


Kappy
Kappa je naprosto obyčejný vlk.


Lambdy
Učí a pečuje o vlčata rodičů, přičemž nejvyšší postavení je Théta. Zbytek(Alfa, Beta…) se o vlčata starají sami.


Omikroni
Starý. Omikron je vlk starší 12ti let.


Sigmy
Omega. Něco udělal proti smečce a nyní je obětním beránkem.


Zéty
Nenarozené vlče, jejich neaktivita do doby kopání se může omluvit.

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich